Janskerkhof, Utrecht

Zonnewijzer van de Maand juni 2006

Vanuit helikopter gezien

De Zonnewijzerkring heeft bij haar eerste lustrum in 1983 het ontwerp voor een analemmatische zonnewijzer aangeboden aan de stad Utrecht.
In dat zelfde jaar is die zonnewijzer gerealiseerd.

In de zomer van 2005 heeft de ontwerper de zonnewijzer vanuit een helikopter kunnen bewonderen.

zwm-01-06-2006-1
Foto vanuit de helikopter. Links is de zonnewijzer te zien.

zw-06-06-02-2
Leden van De Zonnewijzerkring aanschouwen de zonnewijzer.

Gedurende de laatste jaren van de 20-ste eeuw verkeerde de zonnewijzer in slechte staat maar in 2001 heeft een grondige restauratie plaats gevonden.
Tijdens de voorbereidende besprekingen hiervoor is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke ontwerpschets.

zw-06-06-03-3
De oorspronkelijke ontwerpschets.

Fer de Vries

Ontwerp en berekening: Hans de Rijk.

Last Modified 10/04/2007 12:10:23