Boeken

De volgende boeken zijn uitgegeven door De Zonnewijzerkring

Zonnewijzerkunde voor Iedereen

J.A.F. de Rijk, 2003
ISBN 90-808407-1-8
Uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Zonnewijzerkring

ZwKunde-iedereen

 

Zon & Tijd

Bijdragen tot de geschiedenis en de theorie van zonnewijzers
door M.J. Hagen, 1998
ISBN 90-9011992-2

Een bundeling van 12 artikelen van Marinus Hagen, een van de oprichters van en drijvende kracht achter de Zonnewijzerkring.

Zon&Tijd

 

Het ABC van de Zonnewijzer

Algemene Beginselen en Constructies
door Ing. H.W. van der Wyck, 1997
ISBN 90-9007752-9

ABC-zonnewijzer

 

Zonnewijzers in Nederland

door Dr. J.G. van Cittert-Eymers en M.J. Hagen
De Walburg Pers, Zutphen, 1984
ISBN 90-6011230-X

ZiN-1984

 

De Zon als Klok

door J.A.F. de Rijk, 1983
ISBN 90-9000438-6

Uitgegeven bij gelegenheid van de voorjaarsmanifestatie Zonnewijzers in Utrecht 1983, waarmee aan het eerste lustrum van de Zonnewijzerkring gestalte werd gegeven.

DeZonAlsKlok