Lidmaatschap

Contributie

€ 24,00 per jaar met het bulletin digitaal per e-mail;
€ 33,00 per jaar met het bulletin op papier per post.

U wordt lid door dit bedrag over te maken naar
Iban: NL02INGB0000518837  t.n.v. De Zonnewijzerkring te Ankeveen.

Vermeld daarbij uw naam, adres en email-adres.

 

Met ingang van 2018 wordt de contributie:

€ 27,50 per jaar met het bulletin digitaal per e-mail;
€ 40,00 per jaar met het bulletin op papier per post.