Beleid

Doelstellingen van De Zonnewijzerkring:

  • het beoefenen van de GNOMONICA of Zonnewijzerkunde, om de kennis van en het inzicht in de werking van zonnewijzers en verwante instrumenten te vergroten (berekening, constructie, vormgeving)
  • het registreren en catalogiseren van zonnewijzers in Nederland
  • het behoud van oude nog bestaande zonnewijzers en het bevorderen van restauratie door middel van alle hiertoe geëigende middelen
  • het populariseren van de zonnewijzer en verwante instrumenten.

Beleidsplan

Hier kunt u het beleidsplan van de Zonnewijzerkring bekijken.

Beleidsplan De Zonnewijzerkring

De statuten van de Zonnewijzerkring zijn te lezen op de pagina voor de leden
(op de login pagina met het wachtwoord)

 

Jaarverslagen 2015

Het jaarverslag over 2015 kunt u hier downloaden.

Het financieel jaaroverzicht 2015 kunt u hier downloaden.

 


 

De Zonnewijzerkring is een ANBI-instelling (cert. 54250)

De Zonnewijzerkring is ingeschreven onder nummer 40479773 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Het RSIN van De Zonnewijzerkring is 807432830.