De Zonnewijzerkring

Tijd voor Zonnewijzers

De Zonnewijzerkring is een vereniging waar ieder die geïnteresseerd is in zonnewijzers welkom is.

De zonnewijzerkunde omvat een groot aantal disciplines waaraan binnen de vereniging aandacht wordt besteed. Vanuit de historie wordt bekeken hoe de tijdmeting zich ontwikkeld heeft en hoe zonnewijzers hierbij hun plaats innemen.

Bij de bouw van nieuwe zonnewijzers is de materiaalkeuze van belang, maar ook de constructie en afwerking om de weerbestendigheid te garanderen. Restauratie is een belangrijk onderwerp in de vereniging.

Achter de vele typen zonnewijzers schuilt een wiskundige werkelijkheid; ook deze kennis wordt gedeeld.

Expertise van leden

Nederland is een groot aantal zonnewijzers rijk; deze worden gecatalogiseerd door de Kring. Binnen de Kring is veel kennis over de historie en werking van zonnewijzers en vaak wordt de Kring om advies gevraagd bij restauratie of bij de bouw van nieuwe zonnewijzers.

de oudste gedateerde openbare zonnewijzer in Nederland aan de Jacobikerk te Utrecht. 1463Het meten van de tijd gebeurt steeds nauwkeuriger.  Dit heeft een effect gehad op de zonnewijzers. Tal van verschillende typen zijn ontwikkeld en zeker ook in de 20ste eeuw zijn nieuwe zonnewijzers uitgevonden. Een grote stap voorwaarts was de intrede van de poolstijlzonnewijzer. De oudste in Nederland is te vinden op de Jacobi Kerk in Utrecht. Hier ziet u een foto van deze zonnewijzer.

Naast de poolstijlzonnewijzers zijn er bijvoorbeeld de analemmatische zonnewijzers, de equatoriale zonnewijzers, de homogene zonnewijzers, zonnewijzers die onder water werken, draagbare zonnewijzers, zelfrichtende zonnewijzers, spin-zonnewijzers, herderzonnewijzers, ringzonnewijzers, de homogene analemmatische zonnewijzers, hoogtemetende zonnewijzers etc.

Elke tijdmeting waarbij de zonnestand wordt betrokken kan besproken worden binnen onze vereniging. Zelfs is er interesse in astrolabia, waarbij een sterrenstand wordt voorspeld wanneer datum en tijd gegeven zijn, en nocturlabia, waarbij de sterrenstand gebruikt wordt om de tijd af te lezen.

Activiteiten

De Zonnewijzerkring komt driemaal per jaar bij elkaar in Museum Boerhaave in Leiden. Deze bijeenkomsten worden gepland op zaterdagen rond de seizoenswisselingen. In de zomer wordt een excursie georganiseerd.
De Kring geeft een blad uit: “het Bulletin”. Daarnaast verschijnt regelmatig een nieuwsbrief.

Naast activiteiten als het administreren van de zonnewijzers in Nederland, het adviseren over restauratie en nieuwbouw en het leveren van bijdragen aan tentoonstellingen is een belangrijk doel van de Kring: mensen met interesse in zonnewijzers met elkaar in contact brengen.

Nieuw: De Zonnewijzerkring heeft een Basiscursus Zonnewijzerkunde ontwikkeld voor leden die een vliegende start willen maken in dit boeiende vakgebied. De cursus wordt vanaf eind september herhaald. Wilt u meedoen? Meld u aan via “Contact” en word lid!

Recente publicaties

Wat speelt er in Nederland zonnewijzerland?